Які органи забезпечують соціальну захищеність інвалідів? ( 14th 11, 2010 )

Валерій Сергійович задавал(а) вопрос:
Які органи забезпечують соціальну захищеність інвалідів?
Администратор ответил(а):

21.03.1991 р. було прийнято Закон України № 875 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Ст. 8 цього Закону визначено, що державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я України та органами місцевого самоврядування.
Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.
Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики спільно з іншими міністерствами та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів здійснює розробку й координацію довгострокових і короткострокових програм з реалізації державної політики щодо інвалідів та контролює їх виконання.
Але потрібно також враховувати, що у випадку, якщо Ваша інвалідність є наслідком нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, то пенсія по інвалідності призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 21 цього Закону у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я, виплачуючи йому, зокрема, пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

Какая продолжительность отпуска должна быть у инвалида? ( 14th 11, 2010 )

Алексей задавал(а) вопрос:
Какая продолжительность отпуска должна быть у инвалида?
Администратор ответил(а):

Згідно з ч. 7 ст. 6 Закону України "Про відпустки" (далі — Закон), інвалідам І та II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів. Щорічну відпустку повної тривалості може бути надано інваліду за його бажанням у зручний для нього час.
Право працівника на щорічну основну і додаткову відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає, як правило, після закінчення шести місяців безперервної роботи на відповідному підприємстві. Однак відповідно до ч. 7 ст. 10 Закону працівнику-інваліду за його бажанням щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи на цьому підприємстві може бути надано до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи в зручний для нього час.
Крім того, згідно зі ст. 25 Закону за бажанням працівника-інваліда йому може бути надано відпустку без збереження заробітної плати. Причому така відпустка надається в обов'язковому порядку, тобто власник зобов'язаний її надати у час, визначений самим працівником-інвалідом. Тривалість такої відпустки для інвалідів III групи становить до 30 календарних днів щорічно, для інвалідів І і II груп — до 60 календарних днів щорічно.
Окремо слід сказати про право на відпустку працівників-інвалідів із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (І категорія). Для таких інвалідів на підставі п. 22
ст. 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачено надання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік.
Треба також зауважити, що згідно з п. 5 ст. 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" передбачено, що працівнику, який став інвалідом унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, безкоштовно за медичними показаннями надається путівка для санаторно-курортного лікування. Якщо такий працівник до отримання путівки використав щорічну відпустку, роботодавець надає йому додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) зі збереженням на цей час середньомісячної заробітної плати, яку працівник мав до ушкодження здоров'я; або заробітної плати, що склалася перед відпусткою (за вибором працівника).

Как производится выплата пособия по временной нетрудоспособности наемного работника? ( 14th 11, 2010 )

Владимир задавал(а) вопрос:
Как производится выплата пособия по временной нетрудоспособности наемного работника?
Администратор ответил(а):

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности» (и принятого на его основе «Порядок назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам (членам их семей)») оплата счет средств работодателя (первых пяти дней временной нетрудоспособности) и за счет средств Фонда (начиная с шестого дня временной нетрудоспособности) назначается и выплачивается по месту работы застрахованного лица, на котором произошел страховой случай, в размере 100% потерянной средней заработной платы за рабочие дни (часы) согласно графику работы, приходящиеся на дни временной нетрудоспособности. Если застрахованное лицо работает по совместительству, пособие назначается и выплачивается страхователем по месту работы, где произошел страховой случай. При этом учитывается заработная плата по другому месту работы на основании справки о средней заработной плате из другого места работы.Помощь добровольно застрахованному лицу назначается рабочим органом исполнительной дирекции Фонда, в котором она зарегистрирована, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Помощь застрахованному лицу выплачивается страхователем за счет его страховых взносов в Фонд. Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств страхователя, где произошел страховой случай

От несчастного случая на производстве я стал инвалидом второй группы, нуждаюсь в уходе. Имею ли я право на льготное обеспечение лекарствами, а также на компенсацию расходов на мой уход? ( 14th 11, 2010 )

Вячеслав задавал(а) вопрос:
От несчастного случая на производстве я стал инвалидом второй группы, нуждаюсь в уходе. Имею ли я право на льготное обеспечение лекарствами, а также на компенсацию расходов на мой уход?
Администратор ответил(а):

Питання фінансування витрат на догляд особи, яка стала інвалідом від нещасного випадку на виробництві, урегульовано Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» №1105 від 23.09.1999 р.
Сума щомісячної страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, установленого МСЕК, та середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я.
Сума витрат на догляд за потерпілим залежить від характеру догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць):


 • від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати,— на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);

 • половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати,— на постійний сторонній догляд;

 • чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати,— на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).

Витрати на догляд відшкодовує Фонд соціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.
Зазначений фонд фінансує також витрати на медичну та соціальну допомогу, придбання ліків, сторонній догляд, санаторно-курортне лікування на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток.

Льготы для ветеранов труда ( 14th 11, 2010 )

Людмила Владимировна задавал(а) вопрос:
Кто является ветераном труда? Какие льготы они имеют
Администратор ответил(а):

Ветеранами труда являются граждане, которые добросовестно работали в народном хозяйстве, государственных учреждениях, организациях и объединениях, имеют трудовой стаж (35 лет — женщины и 40 лет — мужчины) и вышли на пенсию.
Ветеранами труда также считаются:


 • граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях:

 • по списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо трудными условиями работы, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях — при наличии общего трудового стажа у женщин — 25 лет и у мужчин — 30 лет;

 • по списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и трудными условиями работы, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях — при наличии общего трудового стажа у женщин — 30 лет и у мужчин — 35 лет;

 • согласно пп. «в»—«з» ст.13 и ст.52 закона «О пенсионном обеспечении» — при наличии общего трудового стажа у женщин — 30 лет и у мужчин.— 35 лет;

 • согласно ч.1 ст. 18 закона «О пенсионном обеспечении» — при наличии общего трудового стажа у женщин — 25 лет и у мужчин — 30 лет;

 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего Союза ССР;

 • инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности, если их общий трудовой стаж не менее 15 лет.

Льготы ветеранам труда
Ветеранам труда предоставляются такие льготы:

 • пользование при выходе на пенсию или перемене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

 • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

 • преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров;

 • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

 • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

 • использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

 • преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

 • первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его на протяжении 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков;

 • преимущественное право на вступление в садоводческие общества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;

 • преимущественное право на установление домашних телефонов;

 • освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;

 • бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобиль-ным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также в железнодорожном и водном транспорте пригород- , ного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов в пределах области (республики Крым) по месту жительства.

Социальная защита малообеспеченных семей и семей с детьми ( 7th 12, 2010 )

Алексей задавал(а) вопрос:
Каким законодательным актом определяется социальная защита малообеспеченных семей и семей с детьми и каков порядок назначения и выплаты социальной помощи?
Администратор ответил(а):

Социальная защита малообеспеченных семей, в том числе семей с детьми, обеспечивается путем предоставления им помощи согласно Закону Украины от 1 июня 2001 № 1768 «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» и постановлением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 № 250, которым утвержден порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.<?xml:namespace prefix = o />
Социальная помощь назначается семьям, которые постоянно проживают на территории Украины.
Назначение и выплата социальной помощи осуществляется управлениями труда и социальной защиты населения районных, районных в гг. Киеве и Севастополе госадминистраций, структурными подразделениями по вопросам труда и социальной защиты населения исполнительных органов городских, районных в городах советов (далее - органы труда и социальной защиты населения) по месту регистрации уполномоченного представителя малообеспеченной семьи.
В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения социальной помощи принимают исполнительные органы сельских и поселковых советов и осуществляют их передачу соответствующим органам труда и социальной защиты населения. Указанные исполнительные органы могут определять уполномоченное лицо для принятия документов.
Социальная помощь также может быть назначена и выплачена по месту фактического проживания уполномоченного представителя семьи при условии предоставления справок о составе семьи и о неполучении такой помощи в органах труда и социальной защиты населения по месту регистрации.
В случае если совершеннолетние члены семьи, которая обратилась за назначением социальной помощи, фактически проживают вместе, но зарегистрированы по разным адресам, уполномоченный представитель семьи прилагает к заявлению справки о составе семьи и о неполучении такой помощи в органах труда и социальной защиты населения по месту регистрации.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет ( 7th 12, 2010 )

Наташа задавал(а) вопрос:
Получаю алименты и пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Имею ли я право на пособие как малообеспеченная семья и какие для этого нужно иметь документы?
Администратор ответил(а):

Вы имеете право на помощь согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".
Для назначения социальной помощи Вы должны обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, подав заявление, справку о составе семьи, декларацию о доходах и имуществе лиц, входящих в состав семьи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи), и справку о наличии земельной доли (пая). Сообщить нужно и о транспортных средствах (автомобиль, мотоцикл, трактор и т.д.).
На основании справок о доходах семьи за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением социальной помощи, управления труда и социальной защиты населения определит размер причитающейся ему государственной помощи.

Акт обследования материально-бытовых условий малообеспеченной семьи ( 7th 12, 2010 )

Светлана задавал(а) вопрос:
Обязателен ли акт обследования материально-бытовых условий малообеспеченной семьи в случае первичного обращения малообеспеченной семьи за государственной социальной помощью и повторного предоставления информации об отсутствии доходов у трудоспособных лиц, или в случае, если среднемесячный размер доходов остается меньше минимальной заработной платы?
Администратор ответил(а):

Обращаясь в управление труда и социальной защиты населения за государственной социальной помощью, уполномоченный представитель семьи дает согласие на сбор информации о семье, ее собственность, доходы и имущество, которое требуется для выплаты пособия по Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченные семьям ". Для подтверждения нуждаемости семьи такую информацию собирает социальный инспектор, обследуя материально-бытовые условия семьи, проводя собеседования с членами и другими лицами в пределах вопросов, касающихся дела.
По первичному обращению малообеспеченной семьи за государственной социальной помощью при условии нуждаемости семьи и представления всех необходимых документов пособие назначается на общих основаниях, без акта обследования материально-бытовых условий семьи. При этом для подтверждения нуждаемости семьи социальный инспектор имеет право проверить семьи выборочно.
При наличии условий, указанных в пп.4, 10,11 "Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", акт обследования материально-бытовых условий семьи является обязательным, в частности, в случае повторного обращения за назначением государственной социальной помощи при отсутствии доходов, при наличии доходов, меньших от минимальной заработной платы, если трудоспособные граждане трудоспособного возраста не работали, не служили, не учились в течение трех месяцев, предшествующих месяцу обращения т.д

Чем регулируется пеня с граждан за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги? ( 7th 12, 2010 )

Анатолий задавал(а) вопрос:
Чем регулируется пеня с граждан за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги?
Администратор ответил(а):

Сразу же хотелось бы отметить, что в данном случае ничего кардинально нового законодатель не ввел. Во-первых, потому что, до вступления в силу Закона Украины от 13.02.1996 года «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» практика применения пени уже существовала. А во-вторых, пока еще никто не говорит о начислении пени за несвоевременную оплату услуг связи, запрет на которую был введен немногим позже, а именно Законом Украины от 04.02.1999 года «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременную плату за услуги связи».
            Данные законы были введены в связи с кризисом, который в те годы «бушевал» в стране. Так, в статье 1 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» говориться, что «в связи с невыполнением государством обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению временно запрещается начислять по счетам с 1 октября 1996 года и взыскивать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение квартирной платы и за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая энергия, тепловая энергия, водоотводы, содержание и эксплуатация жилья и преддомовых территорий, мусоросбор,  лифтовое хозяйство). Денежные средства, взысканные с граждан Украины в виде пени по счетам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 октября 1995 года, должны зачисляться в будущие платежи за жилищно-коммунальные услуги». При чем действие данного Закона распространялась на время до устранения Кабинетом Министров Украины причин, указанных в статье 1 вышеуказанного Закона, и принятием соответствующего решения Верховной Радой Украины.
        Однако, на сегодняшний день, когда по всему миру речь идет о мировом кризисе, о повышении уровня безработицы, о повышении сумм, не выплаченных заработных плат, наше правительство посчитало, что Украина - это государство внекризисное. О чем свидетельствует поданный Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». Так, действие Закона Украины от 13.02.1996 года, и в частности статьи 2 прекращается с 1 января 2011 года. Начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги будет осуществляться на суму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.
        Однако, и здесь законодатель оставил недосказанность, в пояснительной записке к проекту Закона Украины О внесении изменений в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» указаны правовые аспекты внесения таких изменений, это Хозяйственный кодекс Украины, Жилищный кодекс Украины, постановление Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 № 630 «Об утверждении Правил предоставления услуг централизованного отопления, поставки холодной и горячей воды и водоотвод и типового договора о предоставлении услуг централизованного отопления, поставки холодной и горячей воды и водоотвода». Все в той же пояснительной записке речь идет и о том, что неприменение санкций к населению за неоплату жилищно-коммунальных услуг предприятия жилищно-коммунального комплекса не имеют возможности применять действенных мер, направленных на уменьшение задолженности населения за потребляемые услуги и, в свою очередь, уменьшить собственные долги за потребляемые энергоносители.
        Под санкцией, следует понимать не только пеню, как указывается в данном законопроекте, а и применение индекса инфляции, и плюс 3% годовых, предусмотренных Гражданским процессуальным Кодексом Украины (п. 3 ч. 1 статьи 96 ГПК Украины). Вот и выходит, что сумма долга возрастает в разы.

Каков порядок прекращения подачи воды или электричества ЖЭКом? ( 7th 12, 2010 )

Игорь Петрович задавал(а) вопрос:
Каков порядок прекращения подачи воды или электричества ЖЭКом?
Администратор ответил(а):

Постановлением Кабинета Украины от 21 июля 2005 года № 630 утверждены Правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типичному договору о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей  воды и водоотводу.     Согласно  данному Постановлению по водоснабжению оказываются потребителям  бесперебойно,  за исключением времени перерывов на:  

 1. проведение в установленном порядке ремонтных и профилактических работ исполнителем по графику,  согласованным с исполнительными органами сельских,  поселковых  и городских советов или местными  государственными администрациями;
 2. междуотопительный период (для систем отопления);
 3. ликвидацию последствий, связанных с действием непреодолимой силы или аварией.

         В случае  планирования  перерыва  в предоставлении услуг Жэк (ОСМД) обязан сообщить об  этом   через средства  массовой информации,  а также в письменном виде  не позже чем за 10 дней до наступления перерыва (за исключением перерыва, который наступил в результате аварии или действия непреодолимой силы).  В сообщении обязательно указываются причина и время перерыва в предоставлении соответствующих услуг.    Порядок отключения электроэнергии регулируется Правилами пользования электрической  энергии для населения, утверждёнными  Постановлением Кабинета Министров  Украины от 26 июля 1999 года № 1357. Пунктом 27 данных Правил установлено, что в случае неуплаты за употребленную электрическую энергию в течение 10 дней после срока, указанного в договоре или платежном документе, и неполучения энергопоставщиком сообщения об оплате, на 20 день потребителю направляется предупреждение об отключении электрической энергии. В случае неуплаты за употребленную электрическую энергию на 30 день после получения потребителем предупреждения энергопоставщик имеет право отключить потребителя от электрической сети. Запрещается отключение потребителей перед выходными и праздничными днями.    Кроме того, порядок отключения воды и  электричества может быть предусмотрен условиями договора, заключённым  между Вами и ЖЭКом.

Возникли вопросы?
Задать вопрос