Нормативные акты центральных органов власти

 

Закон України - Основи законодавства України про охорону здоров'я
Закон України - Про охорону дитинства
Закон України - Про пенсійне забезпечення
Закон України - Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб
Закон України - Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Закон України - Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
Закон України - Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Закон України - Про податок з доходів фізичних осіб
Закон України - Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
Закон України - Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
Закон України - Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України - Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Закон України - Про житловий фонд соцiального призначення
Закон України - Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
Закон України - Про державну допомогу сім'ям з дітьми
Закон України - Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
Закон України - Про попередження насильства в сім'ї
Закон України - Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України - Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям
Закон України - Про соціальний захист дітей війни
Закон України - Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Закон України - Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Закон України - Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
Закон України - Про зайнятість населення
Закон України - Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Закон України - Про альтернативну (невійськову) службу

Кодексы

Сімейний кодекс України

Нормативные акты государственных органов местного самоуправления

Положення про роботу мережі інформаційних електронних соціальних офісів

Харківська міська рада - Рішення - Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім'ям з дітьми (за зверненнями)

Указы и Распоряжения Президента Украины

Президент України - Розпорядження - Про додаткові заходи щодо соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями

Нормативные акты Кабинета Министров Украины

Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку призначення iвиплати державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям iприйомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошiходять за дитиною" у 2006 роцi
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
Кабінет міністрів України - Постанова - Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми
Кабінет міністрів України - Постанова - Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Нормативные акты министерств и ведомств

Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство економіки України, Державний комітет статистики України - Наказ - Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму україни - Наказ - Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Порядку виплати органами соціального захисту населення щорічної допомоги на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
МіністерствопрацітасоціальноїполітикиУкраїни - Наказ - ПрозатвердженняПорядкунаданняматеріальноїдопомогипобезробіттю, одноразовоїматеріальноїдопомогибезробітномутанепрацездатнимособам, якіперебуваютьнайогоутриманні, допомогинапохованняуразісмертібезробітногоабоособи, якаперебуваланайогоутриманні
МіністерствопрацітасоціальноїполітикиУкраїни - Наказ - ПрозатвердженняПорядкунаданняматеріальноїдопомогиуперіодпрофесійноїпідготовки, перепідготовкиабопідвищеннякваліфікаціїбезробітного
МіністерствопрацітасоціальноїполітикиУкраїни, ДержавнаподатковаадміністраціяУкраїни - Наказ - ПрозатвердженняПорядкунаданнядержавнимиподатковимиінспекціямивідомостейпродоходифізичнихосіб, якізвернулисязапризначеннямсоціальноїдопомоги
МіністерствопрацітасоціальноїполітикиУкраїни - Наказ - ПрозатвердженняПоложенняпропервиннетаскладнепротезуванняосібзвадамиопорно-руховогоапарату
ДержавнийкомітетУкраїниусправахсім'їтамолоді, МіністерствовнутрішніхсправУкраїни, МіністерствоосвітиінаукиУкраїни, Міністерствоохорони здоров'я України - Наказ - Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації
Міністерство охорони здоров'я України - Наказ - Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності
Міністерство соціального захисту населення України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Державний комітет по житлово-комунальному господарству України, Фонд соціального страхування України, Пенсійний фонд України - Наказ - Про порядок виплати допомоги на поховання
Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство фінансів України- Наказ - Про затвердження Порядку надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла

Правовые основы взаимоотношений граждан с государственными органами

ЗаконУкраїни - Проінформацію
Закон України - Про звернення громадян
Закон України - Про службу в органах місцевого самоврядування
Закон України - Про боротьбу з корупцією
Закон України - Про захист прав споживачів
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс адміністративного судочинства України

Возникли вопросы?
Задать вопрос