Социальний вестник

Соціальний бюлетень «ЄСМ» став новим сучасним типом видання і засобом масової інформації (ЗМІ) серед періодичних ЗМІ Харкова і України. 
Бюлетень, що Ви отримуєте, виконує багато завдань.По-перше, він висвітлює результати та наслідки конкретних сумісних кроків НГО, влади, інших донорів як партнерів задля розв’язання соціальних проблем, удосконалення якості життя окремих соціальних груп, громадян і громади в цілому.
По-друге, пропагує найкращі практики, він сприяє появі та втіленню в життя харків’ян нових соціокультурних послуг.
Відображаючи різними засобами новітні форми та методи соціального захисту соціально незахищених верств населення, соцбюлетень і сам є саме такою, новою, формою соціального захисту громадян. 

Серед його рубрик найбільш популярними у читачів є саме ті, котрі відображають інноваційні механізми взаємодії соціальних партнерів – органів місцевого самоврядування, недержавних громадських організацій та державних закладів соціального захисту населення. А саме: «Новое в работе партнеров Единой социальной сети», «Новые социальные услуги людям третьего возраста», «Инициативы НГО стимулируют власть к поискам новых форм работы и механизмов сотрудничества», «О культуре взаимодействия НГО и власти», «В партнерстве – радость и успех», «Нам не жить друг без друга», «Интервью номера», «Нам пишут», «Анонс», «Особистість. Портрет лідера», «Волонтерський рух у Харкові: історія та сучасність», «Коротко про головне», «Соціальне замовлення – це увага до потреб кожного клієнту», «Особливості соціального замовлення», інші. 

Існування періодичного соціального бюлетеню в Харкові, першого в Україні, обумовлено саме системними процесами, що відбуваються в соціальної політиці мегаполісу. Поява цього інноваційного продукту сталаможливою завдяки багаторічній конструктивній соціокультурній взаємодії органів місцевої влади та недержавних громадських організацій (НГО) соціальної спрямованості. Опікуючись рішенням проблем соціально незахищених верств населення на професійному рівні, вони крок за кроком рухалися назустріч співпраці, чим суттєво доповнювали та полегшували професійну діяльність один одного та держави в цілому.

Існування соцбюлетеня – це нова сходинка у взаємовідносинах влади та громади Харкова, що відображає нову сучасну реальність плідних партнерських відносин, які набули нової якості і потребують поширення досвіду, аналізу, нових змін в соціальної політиці. Основними цілями та завданням соціального бюлетеня «ЄСМ» є: 
1) надавати необхідну інформацію аудиторії щодо інноваційних шляхів та підходів реального вирішення соціальних проблем мешканців територіальної громади, що є соціально незахищеними;
 2) інформувати про нові види та типи соціальних послуг та нову якість життя, які стали можливими для втілення, завдяки взаємодії та співпраці депутатського корпусу Харківської міської ради, виконавчих органів місцевого самоврядування, державних органів соціального спрямування, НГО;
 3) відображати факти та події об’єктивно, з різних точок зору: з позиції експертів і журналістів, влади, учасників і клієнтів ЄСМ;
 4) стимулювати широку участь громадян в вирішенні соціальних питань населення, всіх можливих клієнтів програми: і тих, хто є соціально незахищеними, і тих, хто є соціально відповідальними; 
5) стати форумом для обміну думками та спілкування;
 6) сприяти подальшому розвитку соціальної політики в регіоні і країні в цілому завдяки поширенню в інші регіони України та інші країни досвіду Харківського гуманітарного проекту «Єдина соціальна мережа», який надав можливість посилити потенціал та вплив як НГО соціальної спрямованості, так і місцевої влади, їхні можливості щодо вирішення соціальних питань громади;
 7) укріпляти співробітництво влади, НГО, наукової спільноти, інших прошарків суспільства з метою вирішення сучасних соціальних питань, втому числі інформаційних. Таким чином, соцбюлетень, відображаючи нові форми та методи соціального захисту соціально незахищених верств населення, і сам є саме такою, новою, формою соціального захисту громадян. 

Возникли вопросы?
Задать вопрос