От несчастного случая на производстве я стал инвалидом второй группы, нуждаюсь в уходе. Имею ли я право на льготное обеспечение лекарствами, а также на компенсацию расходов на мой уход? ( 14th 11, 2010 )

Вячеслав задавал(а) вопрос:
От несчастного случая на производстве я стал инвалидом второй группы, нуждаюсь в уходе. Имею ли я право на льготное обеспечение лекарствами, а также на компенсацию расходов на мой уход?
Администратор ответил(а):

Питання фінансування витрат на догляд особи, яка стала інвалідом від нещасного випадку на виробництві, урегульовано Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» №1105 від 23.09.1999 р.
Сума щомісячної страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, установленого МСЕК, та середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я.
Сума витрат на догляд за потерпілим залежить від характеру догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць):


  • від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати,— на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);

  • половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати,— на постійний сторонній догляд;

  • чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати,— на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).

Витрати на догляд відшкодовує Фонд соціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.
Зазначений фонд фінансує також витрати на медичну та соціальну допомогу, придбання ліків, сторонній догляд, санаторно-курортне лікування на підставі виданих лікарями рецептів, санаторно-курортних карток.

Как производится выплата пособия по временной нетрудоспособности наемного работника? ( 14th 11, 2010 )

Владимир задавал(а) вопрос:
Как производится выплата пособия по временной нетрудоспособности наемного работника?
Администратор ответил(а):

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности» (и принятого на его основе «Порядок назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам (членам их семей)») оплата счет средств работодателя (первых пяти дней временной нетрудоспособности) и за счет средств Фонда (начиная с шестого дня временной нетрудоспособности) назначается и выплачивается по месту работы застрахованного лица, на котором произошел страховой случай, в размере 100% потерянной средней заработной платы за рабочие дни (часы) согласно графику работы, приходящиеся на дни временной нетрудоспособности. Если застрахованное лицо работает по совместительству, пособие назначается и выплачивается страхователем по месту работы, где произошел страховой случай. При этом учитывается заработная плата по другому месту работы на основании справки о средней заработной плате из другого места работы.Помощь добровольно застрахованному лицу назначается рабочим органом исполнительной дирекции Фонда, в котором она зарегистрирована, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Помощь застрахованному лицу выплачивается страхователем за счет его страховых взносов в Фонд. Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств страхователя, где произошел страховой случай

Какая продолжительность отпуска должна быть у инвалида? ( 14th 11, 2010 )

Алексей задавал(а) вопрос:
Какая продолжительность отпуска должна быть у инвалида?
Администратор ответил(а):

Згідно з ч. 7 ст. 6 Закону України "Про відпустки" (далі — Закон), інвалідам І та II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів. Щорічну відпустку повної тривалості може бути надано інваліду за його бажанням у зручний для нього час.
Право працівника на щорічну основну і додаткову відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає, як правило, після закінчення шести місяців безперервної роботи на відповідному підприємстві. Однак відповідно до ч. 7 ст. 10 Закону працівнику-інваліду за його бажанням щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи на цьому підприємстві може бути надано до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи в зручний для нього час.
Крім того, згідно зі ст. 25 Закону за бажанням працівника-інваліда йому може бути надано відпустку без збереження заробітної плати. Причому така відпустка надається в обов'язковому порядку, тобто власник зобов'язаний її надати у час, визначений самим працівником-інвалідом. Тривалість такої відпустки для інвалідів III групи становить до 30 календарних днів щорічно, для інвалідів І і II груп — до 60 календарних днів щорічно.
Окремо слід сказати про право на відпустку працівників-інвалідів із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (І категорія). Для таких інвалідів на підставі п. 22
ст. 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачено надання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік.
Треба також зауважити, що згідно з п. 5 ст. 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" передбачено, що працівнику, який став інвалідом унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, безкоштовно за медичними показаннями надається путівка для санаторно-курортного лікування. Якщо такий працівник до отримання путівки використав щорічну відпустку, роботодавець надає йому додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) зі збереженням на цей час середньомісячної заробітної плати, яку працівник мав до ушкодження здоров'я; або заробітної плати, що склалася перед відпусткою (за вибором працівника).

Які органи забезпечують соціальну захищеність інвалідів? ( 14th 11, 2010 )

Валерій Сергійович задавал(а) вопрос:
Які органи забезпечують соціальну захищеність інвалідів?
Администратор ответил(а):

21.03.1991 р. було прийнято Закон України № 875 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Ст. 8 цього Закону визначено, що державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я України та органами місцевого самоврядування.
Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.
Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики спільно з іншими міністерствами та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів здійснює розробку й координацію довгострокових і короткострокових програм з реалізації державної політики щодо інвалідів та контролює їх виконання.
Але потрібно також враховувати, що у випадку, якщо Ваша інвалідність є наслідком нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, то пенсія по інвалідності призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 21 цього Закону у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я, виплачуючи йому, зокрема, пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

Возникли вопросы?
Задать вопрос